web analytics

Informatie over uitvaarten in combinatie met het Coronavirus
31 maart 2020

Update 31 maart 2020
In verband met de recente Corona / Covis-19 maatregelen die zijn afgekondigd door het ministerie van VWS hebben wij maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
Ons beleid is er op gericht om onze dienstverlening te continueren en de gezondheid van nabestaanden, belangstellenden en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Hierbij volgen wij de adviezen en protocollen van het RIVM.

Bekijk hieronder de meest gestelde vragen:

update 31 maart 2020

Een dierbare komt te overlijden en is (misschien) besmet met het Coronavirus. Wat moet ik doen?

U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier en kunt ons dag en nacht bereiken op het telefoonnummer: 0592 – 85 34 35 of op 050 – 211 0 381. Vermeld daarbij dat het mogelijk is dat uw overleden dierbare besmet is, of kan zijn met het Coronavirus.

Komt de uitvaartverzorger bij ons thuis om de uitvaart te regelen?

Vanaf 30 maart worden uitvaarten zo veel als mogelijk telefonisch besproken door de uitvaartverzorger met de opdrachtgever van de uitvaart. Communicatie kan vervolgens per telefoon (evt. Facetime) en per App en of e-mail. Gemaakte afspraken worden per e-mail bevestigd. Mocht ‘fysiek’ contact nodig zijn, dan zal een afspraak met de opdrachtgever van de uitvaart plaatsvinden op ons kantoor in Rolde. Hier zijn wij er zeker van dat er de ruimte is om de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Uiteraard zullen wij wel aanwezig zijn op de dag van de uitvaart!

Mag ik bij de laatste verzorging van een dierbare aanwezig zijn?

Ja soms wel, maar wij vinden het belangrijk dat u en/of onze verzorgers niet besmet raken met het virus. Omdat we op dit moment niet meer met zekerheid kunnen zeggen of iemand wel of niet het virus heeft, is het helpen bij de laatste verzorging op dit moment even niet mogelijk. De situatie kan zich voordoen dat de verzorgenden het u wel toestaan om op gepaste afstand in dezelfde ruimte aanwezig te zijn. Het verzorgingsteam maakt een risicoinschatting en neemt de beslissing of u, al dan niet met beschermingsmaatregelen, in dezelfde ruimte aanwezig kunt zijn. Over de beslissing die zij nemen, daarover valt niet te discussiëren.
Bij een overledene, door het Coronavirus, vind de verzorging altijd zonder nabestaanden in een uitvaartcentrum plaats.

Wat gebeurt er met mijn dierbare wanneer hij of zij is overleden aan het Coronavirus?

Om de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen, verzorgen wij uw dierbare – bij het overlijden aan het coronavirus – niet bij u thuis en in uw aanwezigheid. Wij halen uw dierbare op om hem/haar te verzorgen in een verzorgingsruimte van een uitvaartcentrum. Wij zullen uw dierbare verzorgen en opbaren in een door u uitgekozen kist waarna u in het uitvaartcentrum of, indien u dit wenst bij u thuis, uw dierbare kunt bezoeken en afscheid kunt nemen tot op de dag van de uitvaart. Wij volgen hierbij een strikt hygiëneprotocol. Zo dragen wij tijdens het verzorgen van overledenen met corona extra beschermende kleding.

Kan rouwbezoek in een uitvaartcentrum doorgaan?

• Er kan alleen rouwbezoek in besloten kring plaatsvinden. Het is locatie afhankelijk hoeveel mensen er in de betreffende ruimte toegelaten kunnen worden. Wij onderzoeken voor u de mogelijkheden van het gewenste uitvaartcentrum.
• Het is niet toegestaan om tijdens het rouwbezoek koffie en/of thee te nuttigen.
• Voor alle bezoekers aan uitvaartcentra geldt dat er minimaal 1,5 meter afstand van elkaar genomen moet worden.

Hoeveel mensen mogen aanwezig zijn bij een uitvaart?

Voor uitvaartplechtigheden of een condoleance mag het gezelschap niet groter zijn dan 30 personen (exclusief het uitvaartpersoneel). Uiteraard kunnen wij u met mooie adviezen bijstaan als dit nodig mocht zijn.

Is een thuisopbaring nog mogelijk na overlijden aan het Coronavirus?

Dit is mogelijk. Een voorwaarde is dat we met uw dierbare in de kist bij u thuis kunnen komen om de opbaring te kunnen verzorgen. U mag de overledene aanraken maar wast u daarna wel goed uw handen. Wij komen dagelijks onze controles doen, maar nemen daarvoor de juiste beschermingsmaatregelen.

Kan de uitvaart van een besmet persoon wel plaatsvinden?

Er is geen reden om de uitvaart niet door te laten gaan. Wij nemen daarbij wel de juiste beschermingsmaatregelen en verwachten dat u dit ook doet.

Condoleren, kan dat wel?

Er wordt geen hand gegeven. Maar hoe condoleert u dan wel? Dit kan bijvoorbeeld door een schriftelijke condoleance over te brengen of door het maken van een handgebaar. Ook bieden wij u de mogelijkheid om een ‘condoleancekaartje’ bij te sluiten bij de rouwkaart. Dit kaartje is bedoeld voor een persoonlijke tekst en kunt u achterlaten op de dag van de uitvaart. Uiteraard kunt u dit ook per post naar de familie sturen. Dit is slechts een kleine greep uit alle mogelijkheden.

Kan iemand die in quarantaine zit een uitvaart bijwonen?

Nee, niet in persoon. Er zijn regels waar deze patiënten zich aan dienen te houden. Mogelijk besmette personen worden geacht thuis te blijven zoals het RIVM voorschrijft. Het is soms wel mogelijk om de uitvaart ‘digitaal’ door middel van een streaming bij te wonen.

Mag iemand uit een risicogroep – zoals mensen met een verzwakt immuunsysteem – naar de uitvaart komen?

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een uitvaart bij te wonen evenals het bezoeken van andere gelegenheden.