Algemene bepalingen

van aanmelding bij Uitvaartzorg BijZonder

Artikel 1.
Bij een volledig door Uitvaartzorg BijZonder verzorgde uitvaart van een aangemeld persoon, wordt een korting op het tarief ‘uitvaartverzorging’ verleend van 200 euro (tweehonderd euro)

Artikel 2.
Voor aangemelde kinderen onder de leeftijd van 18 jaar en woonachtig op hetzelfde adres geldt een gratis gezinsdeelname waarbij de korting 100 euro (honderd euro) bedraagt op het tarief uitvaartverzorging.
Bij het bereiken van de 18e verjaardag vervalt de gezinsdeelname en kan voor/door het kind desgewenst een eigen aanmelding/deelname worden afgesloten.

Artikel 3.
Voor aanmelding/registratie betaal je éénmalig inschrijfgeld van vijf euro per persoon (18 jaar en ouder) bij vooruitbetaling te voldoen.

Artikel 4.
Indien een bewijs van aanmelding verloren gaat, kan kosteloos een nieuw bewijs worden verkregen.

Artikel 5.
Bij overlijden van een aangemeld persoon moet ten spoedigste kennis worden gegeven aan Uitvaartzorg BijZonder. Bij het regelen van de uitvaart dient dit bewijs van deelname overhandigd te worden.

Artikel 6.
Geregistreerde draagt zorg dat Uitvaartzorg BijZonder, binnen zes maanden na betaling van het inschrijfgeld, in het bezit wordt gesteld van zijn/haar uitvaartwensen (wensenboekje / wilsbeschikking). De uitvaartwensen kunnen op elk gewenst moment gedurende de deelname worden aangepast.

Artikel 7.
Dit bewijs is uitsluitend geldig voor de persoon aan wie deze brief op de voorzijde geadresseerd is en het nummer van deelname is ingevuld.