Privacyverklaring

in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Uitvaartzorg BijZonder kan jouw persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Uitvaartzorg BijZonder, en/of omdat jij deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Uitvaartzorg BijZonder verstrekt.

Uitvaartzorg BijZonder kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Jouw voor- en achternaam
  • Jouw geboortedatum en plaats van geboorte
  • Jouw gegevens ‘Uitvaartwensen/Wilsbeschikking’
  • Gegevens betreffende het sterven en de uitvaart
  • Gegevens van jouw/jullie uitvaartverzekering(en)
  • Jouw/jullie geloof- en levensovertuiging
  • Jouw adresgegevens
  • Jouw telefoonnummer
  • En jouw/jullie e-mailadres

Waarom Uitvaartzorg BijZonder gegevens nodig heeft:

Uitvaartzorg BijZonder verwerkt de persoonsgegevens om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als jij daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Uitvaartzorg BijZonder deze persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou/jullie gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang worden jouw gegevens bewaard?

Uitvaartzorg BijZonder bewerkt en bewaart jouw persoonsgegevens met Microsoft Office 365 (opgeslagen binnen de Europese Unie). Jouw gegevens worden opgeslagen voor de duur dat dit voor jou/jullie en voor ons nodig is. Zijn de gegevens niet langer nodig en is er geen noodzaak om dit nog langer op te slaan, dan zullen wij de gegevens in overleg met jou/jullie overdragen (dataportabiliteit) of vernietigen.

Delen van jouw gegevens met derden

Uitvaartzorg BijZonder verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou en/of de nabestaanden, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Uitvaartzorg BijZonder gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@uitvaartzorg-bijzonder.nl. Uitvaartzorg BijZonder zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Uitvaartzorg BijZonder neemt de bescherming van jouw/jullie gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Uitvaartzorg BijZonder maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Uitvaartzorg BijZonder verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Uitvaartzorg BijZonder op via  info@uitvaartzorg-bijzonder.nl.

Uitvaartzorg BijZonder is als volgt te bereiken:

Postadres: Berkenlaan 20, 9482 RL Tynaarlo.
Vestigingsadres: Gieterstraat 33, 9451 AR Rolde
Telefoon: 0592 – 85 34 35
E-mailadres:  info@uitvaartzorg-bijzonder.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel (KvK): 71525408