Uitvaartzorg voor nabestaanden met een beperking

Iedereen volwaardig afscheid nemen

Iedereen verdient de kans om volwaardig afscheid te nemen, op de manier die bij haar of hem aansluit. Soms is een prikkelarme uitvaart belangrijk, of extra begeleiding in geval van dementie. Voor mensen met een beperking zijn weer andere aanpassingen nodig.

Dat vraagt om een uitvaartverzorger die weet hoe je mensen in hun beperkingen tegemoetkomt. Mensen met ‘special needs’ op het gebied van:

  • Autisme
  • Dementie
  • Visuele, verstandelijke of fysieke beperking

Onze medewerkers weten precies hoe alle nabestaanden en genodigden een afscheid krijgen dat bij hun bijzondere behoeften past. 

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

24/7 bereikbaar bij overlijden

Prikkelarm bij autisme

We geven vooraf een compleet overzicht van alles wat er op de dag van de uitvaart gaat gebeuren. Daarbij stemmen we ons af op de behoefte van de nabestaande. Als iemand het nodig heeft, nemen we hem of haar mee naar de plek van de uitvaartplechtigheid. We houden rekening met het volume van de muziek en we voorkomen verrassingen. Zo maken wij de uitvaart zo autismevriendelijk als mogelijk is.

Prikkelarme en autismevriendelijke uitvaart

Dementievriendelijk

Peter Hendriks is gecertificeerd als dementievriendelijke uitvaartverzorger. Dat betekent dat hij weet hoe hij nabestaanden met dementie gericht kan betrekken bij de uitvaart, van laatste verzorging tot plechtigheid. Nabestaanden met dementie krijgen de kans om volwaardig afscheid te nemen door speciale aanpassingen in de afscheidsbijeenkomst en de communicatie met de nabestaanden.

Dementievriendelijke uitvaartzorg

Visuele beperking

Slechtzienden en (doof)blinden hoeven zich niet aan te passen aan de manier waarop afscheid genomen wordt. We verzorgen de uitvaart zo dat ook mensen met een visuele beperking optimaal betrokken kunnen zijn. We passen de omgeving waar nodig aan, en zorgen dat iedereen alles mee kan maken wat er gebeurt.

Uitvaartzorg die rekening houdt met visuele beperkingen

Verstandelijke beperking

Volwaardige bejegening, met wat extra zorg als dat nodig is. Omdat we veel ervaring hebben met mensen met een verstandelijke beperking, weten we hoe we voor deze bijzondere doelgroep de ruimte kunnen creëren om passend afscheid te nemen van hun dierbare. Medebewoners en betrokken begeleiders/verzorgers krijgen bij ons dezelfde plek en nazorg als andere nabestaanden.

Uitvaarten die rekening houden met mensen met een (verstandelijke) beperking

Iedere uitvaartondernemer kan schermen met keurmerken, maar je bent pas bijzonder als je iets kunt benoemen wat een ander niet benoemt.

Peter Hendriks, Uitvaartzorg BijZonder