web analytics

Privacy Policy Uitvaartzorg BijZonder

 

 

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 

Uitvaartzorg BijZonder kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Uitvaartzorg BijZonder, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Uitvaartzorg BijZonder verstrekt.
 

Uitvaartzorg BijZonder kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 
 

– Uw voor- en achternaam
– Uw geboortedatum en plaats van geboorte
– Uw gegevens ‘Uitvaartwensen/Wilsbeschikking’
– Gegevens betreffende het sterven en de uitvaart
– Gegevens van uw uitvaartverzekering(en)
– Uw geloof- en levensovertuiging
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres


WaaromUitvaartzorg BijZonder gegevens nodig heeft:
Uitvaartzorg BijZonder verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Uitvaartzorg BijZonder uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?
Uitvaartzorg BijZonder bewerkt en bewaart uw persoonsgegevens met Microsoft Office 365 (opgeslagen binnen de Europese Unie). Uw gegevens worden opgeslagen voor de duur dat dit voor u en voor ons nodig is. Zijn de gegevens niet langer nodig en is er geen noodzaak om dit nog langer op te slaan, dan zullen wij de gegevens in overleg met u overdragen (dataportabiliteit) of vernietigen.

Delen van uw gegevens met derden
Uitvaartzorg BijZonder verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Uitvaartzorg BijZonder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Uitvaartzorg BijZonder gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met Google Analytics.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Uitvaartzorg BijZonder te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Uitvaartzorg BijZonder heeft hier geen invloed op. Uitvaartzorg BijZonder heeft Google geen toestemming gegeven om via Uitvaartzorg BijZonder verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  info@uitvaartzorg-bijzonder.nl. Uitvaartzorg BijZOnder zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 

Beveiliging
Uitvaartzorg BijZonder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Uitvaartzorg BijZonder maakt gebruik van een  betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Uitvaartzorg BijZonder verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Uitvaartzorg BijZonder op via  info@uitvaartzorg-bijzonder.nl

 

Uitvaartzorg BijZonder is als volgt te bereiken:
Postadres: Berkenlaan 20, 9482RL Tynaarlo.
Vestigingsadres: Gieterstraat 33, 9451AR Rolde


Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 

Kvk:71525408
Telefoon: 0592 – 85 34 35
E-mailadres:  info@uitvaartzorg-bijzonder.nl