Tarieven

Inzicht in uitvaartkosten

Men staat bij een overlijden niet altijd direct stil bij de tarieven van de uitvaartonderneming. Vaak staan ze niet op de website van een onderneming, maar ze maken een belangrijk deel uit van de uitvaartnota. Om u enige duidelijkheid te geven over de kosten die wij voor onze dienstverlening in rekening brengen, geven wij deze hieronder weer.

Belangrijk: elke uitvaart is anders en prijzen zijn dan ook altijd sterk afhankelijk van uw wensen. Onze dienstverlening is altijd maar een deel van het geheel. Neem voor financieel inzicht in uw situatie altijd contact met ons op.

Onze tarieven zijn als volgt opgebouwd:

Er wordt een aannametarief van € 587. gehanteerd. In dit aannametarief zijn alleen de overheadkosten voor een uitvaart opgenomen. Overheadkosten zijn bijvoorbeeld, telefoonkosten, internetabonnement, wegenbelasting, brandstof, verzekeringen, gas, water, licht, huur, enzovoorts. Hier zijn niet de werkzame uren in opgenomen. Om open en transparant te zijn, worden deze afzonderlijk benoemd.

Daarnaast zijn onze dienstverlenende uren in drie blokken opgebouwd:

Tarief tot 10 uur dienstverlening

Dit komt voor bij bijvoorbeeld islamitische uitvaarten, als de familie de wens heeft om binnen afzienbare tijd te begraven/cremeren, de familie vele werkzaamheden zelf verricht, of als het sober moet. Maakt u gebruik van uitvaartverzorging tot 10 uur dienstverlening dan zijn de totale kosten van de dienstverlening, in combinatie met het aannametarief € 1.287.

Tarief 10 tot 15 uur dienstverlening

Dit tarief komt vaak voor als het wensenboekje van uitvaartzorg BijZonder is ingevuld en er een gratis voorgesprek is geweest. De tijd voor het regelgesprek bij een overlijden wordt daardoor aanmerkelijk korter en is de dienstverlening makkelijker op de wensen van de overledene in te zetten. Maakt u gebruik van uitvaartverzorging 10 tot 15 uur, dan zijn de totale kosten inclusief het aannametarief € 1.587.

Tarief 15 tot 30 uur dienstverlening.

Dit is het meest voorkomende tarief als de overleden thuis opgebaard is en/of de periode van overlijden tot en met de dag van de uitvaart 5 dagen of meer bedraagt. Bij een thuis opbaring komen wij dagelijks langs voor de controles. De tijdspanne is hoger dan bij een opbaring in een aula, maar de hogere kosten van de aula komen te vervallen. Dit tarief komt ook vaak voor als het om een uitvaart gaat met vele specifieke wensen of bijvoorbeeld repatriëring bij overlijden in het buitenland. Maakt u gebruik van uitvaartverzorging met dienstverlening van 15 tot 30 uur, dan zijn de totale kosten van de dienstverlening, in combinatie met het aannametarief € 2.187.


Omgerekend komt het uurtarief neer op gemiddeld € 65 per uur. Mocht u de 30 uur dienstverlening overschrijden, dan is daarna de uur prijs € 65 per extra uur. In de praktijk komt het er op neer dat onze dienstverlening eigenlijk nooit het bedrag van € 2.187 zal overschrijden.

Eerlijk en transparant

Wij bieden een volledig verzorgde begrafenis of crematie. Onze werkwijze kenmerkt zich door volledige transparantie van kosten(*), een individuele benadering en maatwerk. Diensten en producten van en door derden worden zonder winstopslag doorbelast waardoor u verzekerd bent van een transparante uitvaartfactuur(*). Een besparing van 25% op een vergelijkbare uitvaart is niet bijzonder bij BijZonder. Genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW.
Heeft u een verzekering bij een landelijke of een lokale uitvaartorganisatie, dan kunt u altijd ons vragen om de uitvaart te verzorgen. Ook als u elders verzekerd of lid bent van een plaatselijke uitvaartvereniging, kunt u de uitvaart door ons laten uitvoeren. U bent namelijk altijd vrij in de keuze van uitvaartverzorger.

Bekijk ook onze tarievenlijst voor meer inzicht in de kosten rondom een uitvaart.

– – Wij werken met alle verzekeraars samen – –

(*) U kunt altijd, zonder opgaaf van reden, een kopie factuur van onze ingekochte diensten en/of producten opvragen en deze worden belangeloos en per omgaande verstrekt.