web analytics

Over ons

Wij doorlopen, samen met u,
elke stap van deze weg….

Over ons

Hoe is uitvaartzorg BijZonder® tot stand gekomen, waar zijn wij te vinden, wat maakt ons nu zo BijZonder.
Verderop op deze pagina is meer informatie te lezen.

Onze dienstverlening

Welke vormen van dienstverlening kunnen wij voor u verzorgen.
Verderop, op deze pagina, kunt u enkele voorbeelden lezen.

Het team

Peter Hendriks mag dan wel de oprichter en eerste uitvaartbegeleider zijn, maar hij kan het echt niet alleen.
Verderop op deze pagina is meer informatie te lezen.

Onze herkenbaarheid

U komt ze in al onze communicatie tegen, het logo, ons beeldmerk en de lege stoel. Maar waar staan ze nu voor?
Verderop op deze pagina is meer informatie te lezen.

Peter Hendriks

Peter Hendriks werkt vanuit Rolde en Tynaarlo. Maar wie is Peter nu precies?
Ook dat kunt u verderop op deze pagina lezen.

Over ons

Uitvaartzorg BijZonder® is ontstaan uit ideologie. Peter Hendriks kon zich niet langer vereenzelvigen met de grotere uitvaartondernemers die eerder het commercieel belang voor ogen hadden dan de menselijkheid. Natuurlijk wordt er anders verkondigd, maar de werkelijkheid is anders. Peter wilde anders werken, eerlijker, opener en transparanter. Om die reden heeft hij op 15 maart 2018 besloten om voor zichzelf te beginnen en de nabestaanden de mogelijkheid te bieden de beste dienstverlening, met de meeste services, tegen de laagste prijs te kunnen bieden. Natuurlijk met alle rust, tijd, warmte en empathie die daar bij horen.

Deze eerlijke dienstverlening heeft uitvaartzorg BijZonder geen windeieren gelegd. Op 1 juli 2018 is er, naast Tynaarlo, een vestiging geopend in Rolde en op 15 september 2018 zijn uitvaartverzorgingEelde.nl en uitvaartzorg-annen.nl inclusief de bijhorende dienstverlening overgegaan naar uitvaartzorg BijZonder. Daarnaast is uitvaartzorg BijZonder een samenwerkingsverband aangegaan met Gerrie Schievink / uitvaartzorg Haren, Noordenveld en Westerkwartier.

Uitvaartzorg BijZonder verzorgt begrafenissen en crematies in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger Odoorn, Groningen, Haren, Hoogezand, Midden Drenthe, Midden Groningen, Noordenveld, Stadskanaal, Tynaarlo, Veendam en omstreken. Met Rolde en Tynaarlo als uitvalsbasis zit Uitvaartzorg BijZonder midden in het verzorgingsgebied. Het team (zie verderop op deze pagina) komt zelf uit alle hoeken van het verzorgingsgebied en kent dus de omgeving met zijn lokale gewoonten en gebruiken goed.Uitvaartzorg BijZonder maakt gebruik van de nieuwste technieken zoals de Bio Sac ,Thanatopraxie watermethode,koelen op gras

Onze dienstverlening

Voorgesprek

Natuurlijk komt het regelmatig voor dat wij een voorgesprek hebben bij een te verwachten overlijden. Maar dit is geen eis om een voorgesprek te mogen hebben. Als u vragen heeft over uw toekomstige uitvaart, over over de uitvaartwereld in het algemeen, dan staan wij open voor een (voor)gesprek, eventueel bij u thuis.

Laatste levensfase-begeleiding

Als een leven goed afgerond is, ontstaat er ruimte om in liefde los te laten…

Professionals die cliënten en hun naasten begeleiden in de laatste levensfase, hen helpen om samen dit leven ‘rond’ te maken. Het doel is om rust en ruimte te creëren om in liefde los te kunnen laten. Zowel bij degene die gaat als degene die hier blijft.

Laatste verzorging

Veel mensen denken dat de overledenenzorg in ons land geheel in handen is van de uitvaartondernemer. Dit beeld is niet juist, u mag het ook zelf doen, of samen met ons verzorgen.
De laatste verzorging, het afleggen, kan iets heel moois zijn en bijdragen aan een goed afscheid. Onze ervaren verzorgers helpen u graag als dit nodig mocht zijn en indien gewenst nemen zij de laatste verzorging in het geheel van u over.

Drukwerk en advertenties

U heeft bij ons een ruime keuze in rouwdrukwerk. Hierbij gaat het niet alleen om rouwbrieven, maar ook dankbetuigingen, kaartjes ter nagedachtenis en liturgieën. Ook een eigen inbreng door middel van een tekening of een foto is mogelijk.

Uitvaartdienst en condoleance

Een bijzonder afscheid gaat over de overledene en is voor de naasten. Voor een bijzonder afscheid moet bijvoorbeeld de uitvaartlocatie en een eventuele condoleance gereserveerd worden. Wij lopen stap voor stap met u deze processen door en u bepaalt het tempo van alle handelingen

Bijzondere uitvaartlocaties

Men denkt al snel bij een uitvaartlocatie aan een aula van bijvoorbeeld een begraafplaats of een crematorium. Maar wij bieden ook de mogelijkheden voor bijzondere locaties. Bijvoorbeeld, bij u thuis, het pittoreske kerkje, op een oude trekschuit of bijvoorbeeld tijdens een privé diner in een daarvoor gespecialiseerde studio.

Begrafenis

Uitvaartzorg BijZonder verzorgt alle soorten begrafenissen. Van groot tot klein en van ingetogen tot uitbundig.
Wij kunnen alle geloofsovertuigingen, met bijbehorende rituelen, bedienen.

Crematie

Wij verzorgen alle soorten van crematies. Van groot tot klein en van ingetogen tot uitbundig.
Wij kunnen alle geloofsovertuigingen met bijbehorende rituelen bedienen.
Wij kunnen al vanaf 1150 euro een crematie verzorgen. (budget-uitvaart)

Nieuwe technieken

Ook in de uitvaartwereld staat de ontwikkeling niet stil. Zo heb je bijvoorbeeld al ruime keuze in opbaren zonder koeling en staan nieuwe technieken te wachten om toegelaten te worden door de Nederlandse wetgeving.

Uitvaartzorg BijZonder maakt gebruik van de nieuwste technieken zoals de Bio Sac, Thanatopraxie, de watermethode en koelen op gras.

Andere dienstverlening

Uitvaartfotografie, videoverslag met o.a. een dronevlucht, herinneringsboek, live stream, live muziek, op de persoon geschreven muziekstuk, portret urnen, handgemaakte kisten en wade, asbestemming, assierraden, monumenten en grafstenen, bloemengroet, bijzondere rituelen, uitvaartsprekers, nazorg, en nog veel meer.
Neem gerust contact met ons op.

Registreren en wensenboekje

Bij inschrijving in het register, zijn de eenmalige kosten 5 euro per persoon. U ontvangt het wensenboekje en u krijgt, bij het verzorgen van de uitvaart door Uitvaartzorg Bijzonder, een korting van 200 euro op het tarief uitvaartverzorging.

Aanvragen wensenboekje en registreren
Het wensenboekje uitgelicht

Een wensenboekje / scenarium, is een boekje waarin veel vragen aan u gesteld worden. Veelal zijn dit meerkeuzevragen en is uw wens duidelijk voor de nabestaanden. Een enkele keer wordt er een open vraag gesteld.
Na het invullen van ons wensenboekje zijn uw wensen bij uw naasten duidelijk en krijgt u een uitvaart zoals u hem wenst.

Vooruit plannen verlicht de druk

Uw eigen uitvaart, al dan niet samen met die van uw huisgenoten, vooruit plannen is niet iets waar men dagelijks mee bezig is. Maar toch, het verlicht enorm de druk wanneer de tijd komt.
Hoe vaak komt het niet voor dat de nabestaanden niet eens weten of een overledene begraven of gecremeerd wenst te worden. En dan hebben we het nog niet eens over: een kist, of plank – wie mogen er op de uitvaart komen en wie beslist niet – Hardrock, klassiek, of geen muziek – wie mogen er spreken – uitvaart in stilte of mag er uitgepakt worden – het plakje cake of toch private dining – zijn er verzekeringen en/of een lidmaatschap – wie mag de uitvaart verzorgen – enzovoorts.

Dat zijn zomaar een paar vragen die in het wensenboekje naar voren komen. Maar wat ook van belang is, wie zijn uw ouders en kinderen, wat is het wachtwoord van uw computer en welke anekdotes zijn er over u te vertellen.
U snapt het al, er wordt op de dag van uw overlijden veel door en van uw familie gevraagd. Daarom heeft uitvaartzorg BijZonder een wensenboekje laten drukken en deze is voor 5 euro (druk-, verzend- en handelingskosten) te verkrijgen bij uitvaartzorg BijZonder. Dit boekje vertegenwoordigd een waarde van 200 euro als uw naasten de uitvaart door uitvaartzorg BijZonder laten verzorgen

Hier kunt u zich registreren en/of uw wensenboekje aanvragen
Welke teamleden komen er aan huis? Van links naar rechts zijn dit:
Peter Hendriks (eigenaar en uitvaartbegeleider), Geertje Nijboer (laatste verzorging), Wendy Posthumus (laatste verzorging), Aly Wouterse (laatste verzorging) en Gerrie Schievink (uitvaartbegeleider).

Het Team

Naast Peter Hendriks (uitvaartbegeleider en eigenaar) zijn de volgende personen bij Uitvaartzorg Bijzonder betrokken bij de praktijkondersteuning, laatste verzorging (afleggen), uitvaartbegeleiding en advies. In alfabetische volgorde zijn dit;

 • Ernst Bodde

 • Tineke Bodde

 • Greetje Hendriks

 • Geertje Nijboer

 • Wendy Posthumus

 • Gerrie Schievink

 • Aly Wouterse.

Daarnaast maakt Uitvaartzorg BijZonder gebruik van dienstverleners zoals van Bergen uitvaartassistentie voor o.a. rouwvervoer, laatste verzorging en kistleveringen. Voor grafmonumenten en urn-monumenten werkt Uitvaartzorg BijZonder samen met Hutting NatuursteenUitvaartzorg BijZonder werkt nauw samen met Uitvaartzorg Westerkwartier

Onze herkenbaarheid

Het Logo

De naam BijZonder is opgebouwd uit twee onderdelen, te weten Bij en Zonder en heeft alles te maken met de overleden persoon en onze dienstverlening.
Immers zo is een dierbaar en bijzonder persoon nog bij ons en op een gegeven moment nemen wij afscheid van deze bijzondere persoon en moeten wij zonder hem of haar verder door het leven.
Daarnaast worden de medewerkers van BijZonder ook ingehuurd door collega uitvaartverzorgers. Zij hebben op de drukke momenten iemand er bij nodig, maar op de rustige momenten kunnen zij zonder.
Tot slot, wij werken anders dan vele andere  uitvaartondernemers, wat dan bijvoorbeeld kan resulteren in een besparing van wel 1500 euro voor dezelfde dienstverlening. En dat maakt ons bijzonder.
Naast de dienstverlening voor en over bijzondere mensen en onze werkzaamheden die wij voor onze collega’s verrichten, is het logo ook op een bijzondere manier gemaakt.
Dan hoe het logo ontworpen is: Het zijn niet alleen de hoofdletters B en Z die het bijzonder maken, maar eigenlijk is de Z niet zichtbaar en toch staat hij er. De Z is transparant en iedere achtergrond zal (er doorheen) zichtbaar zijn.
(Uitvaartzorg BijZonder is geregistreerd in het Benelux Merkenregister en daarmee is de naam, het logo, in combinatie met de bijbehorende dienstverleningen, beschermd. Om deze redenen wordt naast uitvaartzorg BijZonder ook het ® teken gebruikt.)

Beeldmerk

Rechts van deze tekst ziet u ons beeldmerk. Links op dat plaatje ziet u de muur, het steunpunt, het rustpunt, de krachtige balk als rots in de branding. U mag hier in de luwte staan, even tegenaan leunen, om de rust te vinden en de steun te krijgen die u op dat moment nodig heeft. Nodig heeft om niet om te vallen / de rietstengel te laten knakken.
Rechts staan de rietstengels. Zij vertegenwoordigen u en uw naasten in een roerige/stormachtige periode. U kunt dit vertalen als iemand die hulp vraagt, wellicht steun zoekt, maar opveert om weer door te gaan als het kan.
Zo wil Uitvaartzorg BijZonder ook werken. In de bijzondere en vaak emotionele periode, direct na een overlijden, moet er veel geregeld en gedaan worden. De uitvaartbegeleiders van uitvaartzorg BijZonder lopen stap voor stap met de nabestaanden dit proces door en zij, de nabestaanden, bepalen het tempo van alle handelingen. Bij alle handelingen vragen wij ons af, willen zij het zelf doen, kunnen zij het zelf doen, willen de nabestaanden het samen met ons doen en wat kunnen wij, bij de desbetreffende handeling(en) voor ze betekenen, of willen zij dat wij het doen.
Nabestaanden zijn veelal veerkrachtig en wij zijn van mening dat, hoe meer zij betrokken worden bij de handelingen, dat dit in de toekomst bijdraagt aan een betere verwerking van het grote verlies(*).

(*) Rouwtaak: De realiteit van het verlies onder ogen zien, erkennen dat die andere er niet meer is, niet meer terug zal komen. Dat kost tijd. Niet alleen het weten met je verstand, ook het weten, het laten doordringen in elke vezel van je lijf. Dat draagt bij aan een goede verwerking

De lege stoel

De uitbeelding van de lege stoel is tweeledig. Er heeft een dierbaar persoon geleefd en deze persoon heeft een lege stoel achtergelaten op een, voor de naasten, op dat moment een eindeloze weg.

Maar deze lege stoel staat voor de oprit aan de Gieterstraat 33 in Rolde, het adres van uitvaartzorg BijZonder. Weet dat er altijd een stoel voor u klaar staat. U bent BijZonder welkom

Peter Hendriks

Peter Hendriks is eigenaar en eerste uitvaartbegeleider bij uitvaartzorg BijZonder®. Peter woont in Tynaarlo en heeft meer dan 30 jaar ervaring in de ondersteunende dienstverlening in de gezondheidszorg en heeft deze ruime werkervaring aangevuld met vakgerichte opleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een prachtig vakgebied, zoals Peter zegt, waar hij door de jaren heen heeft leren omgaan met mensen, het organiseren van dienstverlening en het zoeken naar mogelijkheden waar deze er niet lijken te zijn.
Peter heeft deze mensenkennis en zijn plezierige manier van dienstverlening meegenomen naar de uitvaartwereld en heeft zijn praktijkervaring opgedaan bij collega uitvaartondernemers en bij Natuurbegraafplaats Hillig Meer. Met enkele van deze ondernemers werkt Peter samen en daarmee is Uitvaartzorg BijZonder een jong bedrijf met jarenlange ervaring. Peter zijn praktijkkennis is aangevuld met diverse opleidingen waaronder die van Uitvaartbegeleider bij GaandeweG. GaandeweG staat in de top 3 van vakgerichte uitvaartopleidingen.

Peter wil anders werken en dat maakt het BijZonder

Bij Uitvaartzorg BijZonder kunt u terecht voor traditionele begrafenissen en crematies, maar bij Uitvaartzorg BijZonder kan het ook anders, passend bij de persoon die overleden is en passend bij de naasten die de uitvaart regelen. Immers ieder mens is bijzonder en uniek en heeft recht op een bijzonder en op de persoon afgestemd afscheid.
Doordat Uitvaartzorg BijZonder anders werkt dan bijna iedere andere uitvaartonderneming, hoeft deze aanpak niet duurder te zijn. De werkwijze van Uitvaartzorg BijZonder kenmerkt zich namelijk door volledige transparantie van kosten, een individuele benadering en maatwerk. Alle ingekochte producten en diensten worden zonder winstopslag doorbelast waardoor u verzekerd bent van een transparante uitvaartfactuur en die financiële ruimte biedt voor BijZondere en persoonlijke aanvullingen aan de uitvaart.

Peter werkt met alle partijen samen , u mag altijd kiezen

Heeft u een verzekering bij een landelijke- en/of een lokale uitvaartorganisatie, dan kunt u altijd Uitvaartzorg BijZonder vragen om de uitvaart te verzorgen. Waar u ook verzekerd bent of lid bent van de plaatselijke uitvaartvereniging, u kunt altijd de uitvaart door Peter Hendriks en/of zijn collega’s laten verzorgen. U bent namelijk altijd vrij in de keuze van uitvaartverzorger die u wenst. Wilt u nu al weten wat de financiële voordelen voor u kunnen zijn als u de dienstverlening door Uitvaartzorg BijZonder laat plaats vinden, vraag dan vrijblijvend een informatief gesprek aan. Wij werken met alle verzekeraars samen.

Waar kunt u Peter ontmoeten

Peter heeft kantoor aan de Gieterstraat 33 (achter) in Rolde en heeft maandag- tot en met vrijdagochtend inloopspreekuur. Het inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Natuurlijk is er een vers kopje koffie of thee aanwezig. Indien gewenst komt Peter ook bij u thuis. U kunt daarvoor een afspraak met Peter maken.

Ons verzorgingsgebied

Wij streven er naar om binnen 1 uur bij de familie aanwezig te zijn. Natuurlijk kunnen uitzonderingen zich voordoen als wij met dienstverlening bezig zijn, maar wij kunnen dan wel op afstand èèn en ander, zoals de laatste verzorging in gang zetten.
Ons verzorgingsgebied is dus de driehoek Leeuwarden, Delfzijl, Zwolle, maar wij richten ons met name op de gemeenten:

 • Aa en Hunze

 • Assen

 • Borger Odoorn

 • Groningen

 • Haren

 • Hoogezand

 • Midden Drenthe

 • Midden Groningen

 • Noordenveld

 • Stadskanaal

 • Tynaarlo

 • Veendam.

Met Rolde en Tynaarlo als uitvalsbasis zitten wij dan midden in ons verzorgingsgebied.
Voor dienstverlening elders in Nederland werken wij samen met geselecteerde partners die samen met ons de dienstverlening verzorgen.

Onze locaties

 

Uitvaartzorg BijZonder® te Rolde

Gieterstraat 33, 9451 AR, Rolde
Bezoekadres, kantoor en informatie:
Op werkdagen inloopspreekuur tussen 09.00 en 12.00 uur.
U kunt achter het pand parkeren.

 

Uitvaartzorg BijZonder® te Tynaarlo

Berkenlaan 20, 9482 RL, Tynaarlo
Postadres / correspondentie en informatie

Algemene informatie tijdens kantooruren op:
0592 85 34 35

Overlijden melden 24 uur per dag / 7 dagen per week op:
0592 85 34 35